CENNIK WYNAJMU DIGIVOTE
startCenniklinkikontakt
START    PREZENTACJA SYSTEMU ZANIM ZAMÓWISZ... MEDIARENT NASI PARTNERZY KONTAKT
 
   
 

ZANIM ZAMÓWISZ...

1) TRYBY PREZENTACJI DOSTĘPNE W SYSTEMIE DO GŁOSOWANIA I OCENIANIA DIGIVOTE-2000 ORAZ CDS

Przed zamówieniem głosowania warto zastanowić się jaki tryb głosowania będzie najbardziej adekwatny dla planowanego projektu. System Digivote oferuje kilka trybów głosowania co pozwala na bardzo precyzyjne dopasowanie funkcjonalności do wymagań stawianych przez klienta. Podstawowe tryby głosowania obsługiwane przez system Digivote:

- Opinion pooling - Tryb ten jest stosowany w głosowaniach mających na celu uzyskanie opinii uczestników na temat filmu, produktu, prezentacji itd. Prezentacja zawiera nagłówek (pytanie) oraz od 2 do 10 odpowiedzi. Odpowiedzi mogą być punktowane w skali dodatniej. Istnieje możliwość wyboru jednej lub kilku odpowiedzi na pytanie. System umożliwia wyświetlenie wyników w formie tabelarycznej, słupkowej lub diagramu kołowego, w formacie procentowym lub punktowym
[przykładowe pytanie | przykładowy wynik ]

- Ranking - Tryb głosowania obejmuje funkcjonalność trybu Opinion Pooling. System w przypadku mozliwości udzielenia kilku odpowiedzi na jedno pytanie uwzględnia kolejność udzielania odpowiedzi. To pozwala na zastosowanie rankingu dla opowiedzi: np na pytanie "Kto jest twoim ulubionych aktorem ?" uczestnik może wybrać kilka nazwisk z listy odpowiedzi w kolejności od najbardziej do najmniej ulubionego a sumaryczny wynik będzie stanowił wypadkową preferencji osób biorących udział w głosowaniu.

- Audience response - Szczególny przypadek trybu Opinion Pooling. Oprócz pełnej funkcjonalności Opinion Pooling tryb ten oferuje również prezentację wyniku głosowania jako całkowitej średniej liczbowej (dla odpowiedzi punktowanych np w skali od 1 o 4) lub liczbowej i procentowej wartości statystycznej dla głosujących.
[przykładowe pytanie | przykładowy wynik statystyczny | przykładowy wynik średniej punktowej]

- Multiple choice - Tryb ten jest stosowany w głosowaniach mających na celu ocenę wiedzy lub opinii uczestników oraz w quizach interaktywnych. W odróżnieniu od trybu Opinion Pooling odpowiedzi mogą być punktowane w skali dodatniej oraz ujemnej. System pozwala na wyświetlenie rankingu punktowego głosujących zawierającego od 1 do 20 najlepszych, oraz losowania od 1 do 20 zwycięzców.
[przykładowe pytanie | przykładowy wynik | przykładowy ranking uczestników | przykładowe losowanie zwycięzcy ].

- Grouping - To tryb głosowania z pytaniem grupującym. Tryb ten współpracuje z wszelkimi innymi trybami głosowania i umożliwia przedstawienie rezutatów głosowania dla poszczególnych grup utworzonych na podstawie pytania grupującego. Istnieje mozliwość zestawienia wyników głosowania dla kilku grup na jednym slajdzie.
[przykładowe pytanie grupujące | przykładowy pytanie | przykładowy wynik 1 | przykładowy wynik 2 | przykładowy wynik 3]

- Parlamentary vote - Tryb ten jest stosowany na potrzeby walnych zgromadzeń. Prezentacja zawiera nagłowek (pytanie) oraz trzy możliwe odpowiedzi - "tak", "nie" oraz "wstrzymuję się". Dla określonych uczestników istnieje możliwość zdefiniowania "wagi głosów" odpowiedniej do np ilości udziałów. Głosowania parlamentarne mogą być wykonywane zarówno jako jawne jak i tajne. W głosowaniu tajnym system blokuje możliwość podglądu rozkładu głosów oddanych przez poszczególnych uczestników. System oferuje możliwość wyświetlenia liczby zarejestrowanych oraz obecnych udziałowców oraz liczbę rezprezentowanych przez nich udziałów. Stwierdzenie quorum jest więc natychmiastowe. System pozwala na wyświetlenie wyników głosowania w formie tabelarycznej
[przykładowe pytanie | przykładowy wynik ]

2) FORMA GŁOSOWANIA DIGIVOTE

System Digivote umożliwia jednorazową konfigurację od 2 do 500 jednostek oraz od 2 do 1250 kart chipowych. Przed zamówieniem głosowania warto się więc zastanowić ile jednostek i / lub kart głosujących będzie potrzebnych i która z form głosowania będzie optymalna. Formy głosowania można sklasyfikować w następujący sposób:

- Bez kart chipowych - Jednostka Digivote jest wyposażona w czytnik kart chipowych, ale może działać bez nich. W takim układzie nie ma możliwości dzielenia jednostek między uczestników, tzn z jednej jednostki może korzystać jednocześnie tylko jedna osoba. To sprawia że należy ostrożnie zaplanować zamówienie na jednostki tak aby starczyło ich dla wszystkich uczestników

- Z kartą chipową - Zastosowanie kart chipowych zwiększa pojemność systemu pozwalając na współużytkowanie jednostki głosującej przez użytkowników posiadających indywidualne karty głosujące. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa jest ekonomiczna obsługa imprez o trudnej do wcześniejszego przewidzenia liczbie uczestników. Jeśli liczba uczestników przekroczy liczbę dostępnych jednostek głosujących istnieje możliwość zastosowania kart głosujących, których maksymalna liczba wynosi 1250 więc jest to rozwiązanie w zupełności wystarczające nawet w przypadku dużych imprez. Karta chipowa spełnia również jeszcze inną istotną rolę umożliwiającą restrykcję dostępu do systemu tylko dla uczestników posiadających spersonalizowane karty, co znajduje szczególnie zastosowanie podczas walnych zgromadzeń, gdzie do każdego uczestnika przypisana jest raczej karta chipowa niż jednostka głosująca. Na zamówienie karta chipowa może być jedno lub dwustronnie zadrukowana w dowolny sposób i zawierać np logo i nazwę klienta, nazwiska uczestników, slogan reklamowy itd. Wzór karty możemy zaprojektować sami lub zastosować dostarczony nam przez klienta. Personalizację kart głosujących należy uzgodnić na min 2 tygodnie celem ich przygotowania. Firmowy, estetyczny nadruk na karcie chipowej może być doskonałym sposobem reklamy dla organizatorów !
[Wymiary karty chipowej | karta firmowa Techkon (przykład nadruku) ]

- Quiz - Digivote współpracuje ze specjalnie przygotowanym przez naszych inżynierów systemem audio-tele umożliwiającym przeprowadzanie efektownych quizów interaktywnych. W skład systemu wchodzi 6 pulpitów uczestnika z włącznikiem sygnalizacji wizualno-akustycznej. Uczestnik, który zgłosi się najszybcie odpowieda przy pomocy jednostki Digivote.
[przykładowy widok 1 | przykładowy widok 2 ]

Podczas wyboru formy głosowania warto się również zastanowić nad sposobem dystrybucji jednostek i/lub kart podczas imprezy. Rozwiązaniem optymalnym jest zorganizowanie punktu dystrybucji sprzętu do głosowania w miejscu widocznym i łatwo dostępnym przez użytkowników. Możliwe jest również umieszczenie urządzeń głosujących na miejscach siedzących w sali konferencyjnej w której odbędzie się sesja interaktywna.

3) NIEZBĘDNE MATERIAŁY

Bez względu na wybrany tryb i formę prezentacji wymagana jest lista pytań z odpowiedziami z zaznaczeniem poprawnych jeśli istnieją lub ustaw w przypadku głosowania parlamentarnego. Na życzenie klienta możemy dostosować układ graficzny prezentacji interaktywnej tak aby odpowiadał układowi oryginalnej prezentacji klienta przygotowanej np w programie Power Point lub jakimkolwiek innym zawierającym logo i tło wskazane nam i przesłane wraz z pytaniami. Lista uczestników głosowania może być anonimowa lub imienna. W przypadku głosowań imiennych wymagana jest lista uczestników lub organizacji reprezentowanych, zaś w przypadku głosowań parlamentarnych dodatkowo liczba udziałów - głosów przysługujących poszczególnym uczestnikom. Materiały zawierające pytania i odpowiedzi, elementy graficzne oraz listy uczestników mogą być przesłane w formacie Power Point, Word, Excel lub formatach graficznych jpg, gif, cdr, psd itd.

4) WYŚWIETLANIE WYNIKÓW, STATYSTYKA I WYDRUK

Zarówno pytania z odpowiedziami jak i rezultaty mogą być wyświetlane na dowolnym urządzeniu wizyjnym natychmiast po zakończeniu zliczania głosów przez system. Komputer zawierający oprogramowanie Digivote może współpracować z tym samym urządzeniem wizyjnym (np rzutnikiem) co inne komputery przeznaczone do wyświetlania prezentacji na miejscu. Wówczas w linię vga łączącą komputer na prezydium lub mównicy z urządzeniem wizyjnym włączamy nasz komputer przy użyciu data switcha. To rozwiązanie pozwala operatorowi Digivote na płynne przełączanie obrazu na ekranie głównym pomiędzy prezentację prowadzącego a prezentację interaktywną Digivote. Inna aranżacja jest też możliwa. Jedynymi niezbędnymi elementami uzbrojenia pomieszczenia przeznaczonego do prezentacji interaktywnej jest więc końcówka vga urządzenia wizyjnego, zasilanie oraz / lub końcówka vga komputera do prezentacji. Na życzenie klienta jesteśmy oczywiście w stanie dostarczyć również rzutnik multimedialny z odpowiednim ekranem i okablowaniem, lub komputer na prezydium. System Digivote oferuje możliwość wygenerowania szczegółowej statystyki zawierającej rozkład głosów na poszczególne pytania oraz inne informacje po zakończeniu sesji głosującej. Istnieje również możliwość natychmiastowego wydrukowania wyników głosowania do celów protokólarnych, co jest szczególnie przydatne podczas głosowań parlamentarnych

5) KONTROLA JAKOŚCI PREZENTACJI

Z doświadczenia zdobytego na przestrzeni kilkuset już imprez z głosowaniem wiemy że udana prezentacja to prezentacja odpowiednio wcześnie przygotowana i zweryfikowana. W związku z tym wprowadziliśmy procedurę kontroli jakości gwarantującą w 100% uzyskanie powyższego celu. Wymaga ona jednak zaangażowania ze strony klienta polegającego na przesłaniu nam materiałów do głosowania najpóźniej do 48 godzin przed terminem imprezy, a następnie zweryfikowaniu przygotowanych przez nas "screenów" z prezentacji, które przesyłamy do klienta natychmiast po jej przygotowaniu. Istnieje oczywiście możliwość wprowadzania drobnych korekt "za 5 dwunasta" jednak należy pamiętać że w takim przypadku nie będziemy w stanie zagwarantować 100% jakości prezentacji. Wyjątek stanowią głosowania parlamentarne gdzie plansze z głosowaniami generujemy często na bieżąco, ale w takim przypadku, wizualna strona prezentacji jest z reguły drugorzędna.